Menu

Новости

Статистика знает все!
Статистикаға бәрі мәлім... Өкінішке орай, бұл атақты әрі кесімді пікір коммерциялық жылжымайтын мүлікке еш қолданылмайды. Сондықтан бұл салада бір қатар айтарлықтай мәселелер туындауда.

Мысалы бүгін біз мына мәліметтерге қол жеткізе алмаймыз: коммерциялық жылжымайтын мүлік саны, олардың көлемі, осы салада қызмет атқаратын жұмысшылар саны, келісім-шарт негізінде немесе сыйақы үшін жасалған операциялар туралы ақпарат, осы саланы күту бойынша қызмет көрсететін компаниялар туралы мәліметтер және т.б.

Аталмыш мәселе былтыр орын алған карантин барысында ап-анық көріне бастады. Ол кезде коммерциялық жылжымайтын мүлік саласында жұмыс жасайтын компанияларға салық жеңілдіктері ұсынылған жоқ. Бір ғана себеп салдарынан - олардың экономикалық қызмет коды бөлек салаға жатпайтындықтан.

Осы мәселені шешу үшін «Qaz Poperty» Қауымдастығы экономикалық қызмет кодтарын сұрыптау әдісін қайта қарастыруды және Жаппай сыныптауышқа өзгерістер енгізуді ұсынады.

Атап айтқанда экономикалық қызмет кодтарын сұрыптау барысында коммерциялық жылжымайтын мүлікті анықтайтын арнайы бесінші белгіні қолдану жөн деп санаймыз.

Осы сала бөлек шығарылған жағдайда мемлекет бойынша дәйекті статистикалық мәліметтер жинауға, салықтық және кредиттік жеңілдіктерді саралап тағайындауға, коммерциялық жылжымайтын мүлік салаларын нақтырақ реттеуге мүмкін болады.

**********************************

Статистика знает все… Но, к сожалению, это знаменитое и категоричное утверждение, не распространяется на сферу коммерческой недвижимости. Что в итоге приводит к существенным пробелам.

Сегодня мы не можем получить такие статистические данные как: количество введенных в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости, их площадь, количество человек, занятых в этой сфере, данные по операциям с коммерческой недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе, сведения о сервисных компаниях, обслуживающих эту отрасль и т.д.

Более явственно эта проблема проявилась в период карантина, когда компаниям, работающим с коммерческой недвижимостью, отказали в налоговых преференциях только потому, что их ОКЭД нельзя выделить в отдельную сферу.

Для решения этой проблемы Ассоциация «Qaz Poperty» предлагает изменить подходы к общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) в части сферы коммерческой недвижимости и внести поправки в Общий классификатор ОКЭД.

В частности, при формировании ОКЭД, в разных группах классификатора целесообразно предусмотреть пятый знак для определения признака коммерческой недвижимости.

В результате выделения ее в отдельную отрасль, станет возможным получение достоверных статистических данных в разрезе страны; дифференцированный подход при предоставлении налоговых и кредитных льгот, точечное регулирование отдельных секторов коммерческой недвижимости.