Menu

Новости

Заседание Совета Ассоциации
«QAZ PROPERTY» Қауымдастығы 6 Комитет төрағаларын қамтитын Кеңес мәжілісін өткізді. Өткен жылдың нәтижелері, үстіміздегі жылға арналған бюджет, іс-шаралар жоспары, Қауымдастықты қайта құру қажеттілігі және басқа сұрақтар қарастырылды. Күн тәртібіне енгізілген 15 мәселені бір отырыс барысында қарастыру мүмкін болмағандықтан, Қауымдастық кеңесінің мәжілісі онлайн түрде жалғасады.

----------------------------------------------------

Ассоциация «QAZ PROPERTY» провела заседание Совета, в который входят Председатели 6 комитетов. Были обсуждены итоги прошлого года, рассмотрены бюджет, план мероприятий на текущий год, необходимость реструктуризации Ассоциации и другие организационные вопросы. 15 пунктов повестки дня не вместились в рамки одного заседания, поэтому встреча Совета Ассоциации продолжится в онлайн режиме.